UPPSALA UNIVERSITET : Inst. f. lingvistik och filologi : STP
Uppsala universitet
Hoppa över länkar


Schema
Innehåll
Examination
Inlämningsuppgifter
Referat
Litteratur
Kursvärderingar


Grundläggande textanalys

Poäng: 7,5 hp
Kursplan: 5LN443
Teachers: Marie Dubremetz, Eva Pettersson

Nyheter Schema


Datum Tid Sal Innehåll Litteratur
F1
30/3
13-15
Turing
Introduktion (MD)

F2
31/3
10-12
Turing
Textsegmentering (MD)
Mikheev
F3
6/4
13-15
Turing
 Automata + Morfologisk analys (MD)
J&M 2 + 3
L4
7/4
10-12
Chomsky
Lab 1

F5
13/4
13-15
Turing
N-gram-modeller (MD)
J&M 4
F6
14/4
10-12
Turing
Ordklasstaggning (MD)
J&M 5
F7
20/4
13-15
Turing
Markov-modeller (MD) J&M 6
L8
21/4
10-12
Chomsky
Lab 2

F9
27/4
13-15
Turing
Språkgranskning 1 (EP)
DB&M
F10
28/4
10-12
Turing
Språkgranskning 2 (EP)
Knutsson, Birn
L11
2/5
and
9/5
10-11
9-2039
Individual support for
Lab 3

F12
11/5  4/5 13-15
Turing
Textanalys med XML + Correction Lab 1 (MD) Myer
F12b
11/5 13-14
9-2041
Invidual support (MD) Myer
S13
12/5
10-12
Turing
Redovisningar
S15
18/5
13-15
Turing
Redovisningar

F16
19/5
10-12
Turing
Correction Lab 2

OBS: Chomsky = 9-2043, Turing = 9-2042

Innehåll

Kursen behandlar metoder för grundläggande textanalys upp till ordnivå, inklusive tokenisering, meningssegmentering, morfologisk analys och ordklasstaggning. Kursen tar också upp språkgranskning med tonvikt på stavningskontroll.

Examination

Kursen examineras genom inlämingsuppgifter med både praktiska och teoretiska uppgifter samt ett muntligt och skriftligt referat. För betyget godkänt (G) krävs godkänt på samtliga uppgifter. För betyget väl godkänt (VG) krävs väl godkänt på minst två inlämningsuppgifter samt det skriftliga referatet.

Inlämingsuppgifter

  1. Textsegmentering
  2. Ordklasstaggning
  3. Språkgranskning

Referat

Referatuppgiften består i att sammanfatta en vetenskaplig artikel muntligt på 5-10 minuter och skriftligt på 1-2 sidor. Artikeln väljs bland de förslag som finns under litteratur nedan. Det skriftliga referatet skickas som PDF till  eva.pettersson@lingfil.uu.se . Mer info info på: http://stp.lingfil.uu.se/~evapet/Undervisning/textanalys16/referat.html

Litteratur

Gemensam litteratur: Artiklar för referatuppgiften:

Kursvärderingar

See student portalen