UPPSALA UNIVERSITET : Inst. f. lingvistik och filologi : STP
Uppsala universitet
Hoppa över länkar


Schema
Innehåll
Examination
Inlämningsuppgifter
Referat
Litteratur
Kursvärderingar


Grundläggande textanalys

Poäng: 7,5 hp
Kursplan: 5LN443
Teachers: Joakim Nivre, Marie Dubremetz, Eva Pettersson

Nyheter

Schema

Datum Tid Sal Innehåll Litteratur
F1
1/4
10-12
16-0041
Introduktion (JN)

F2
3/4
14-16
16-0041
Textsegmentering (MD)
Mikheev
F3
8/4
10-12
16-0041
Morfologisk analys (MD)
J&M 3
L4
10/4
10-12
Chomsky
Lab 1

F5
15/4
10-12
16-0041
N-gram-modeller (JN)
J&M 4
F6
22/4
10-12
16-0041
Ordklasstaggning (JN)
J&M 5
F7
24/4
10-12
16-0041
Markov-modeller (JN)
J&M 6
L8
6/5
10-12
Chomsky
Lab 2

F9
8/5
10-12
16-0041
Språkgranskning 1 (EP)
DB&M
F10
13/5
10-12
16-0041
Språkgranskning 2 (EP)
Knutsson, Birn
F11
15/5
10-12
16-0041
Textanalys med XML (MD)
Myer
L12
20/5
14-16
9-1064
Lab 3

S13
22/5
10-12
16-0041
Redovisningar

S15
27/5
10-12
16-0041
Redovisningar

S16
27/5
14-16
16-0042
Redovisningar

OBS: Chomsky = 9-2043

Innehåll

Kursen behandlar metoder för grundläggande textanalys upp till ordnivå, inklusive tokenisering, meningssegmentering, morfologisk analys och ordklasstaggning. Kursen tar också upp språkgranskning med tonvikt på stavningskontroll.

Examination

Kursen examineras genom inlämingsuppgifter med både praktiska och teoretiska uppgifter samt ett muntligt och skriftligt referat. För betyget godkänt (G) krävs godkänt på samtliga uppgifter. För betyget väl godkänt (VG) krävs väl godkänt på minst två inlämningsuppgifter samt det skriftliga referatet.

Inlämingsuppgifter

  1. Textsegmentering
  2. Ordklasstaggning
  3. Språkgranskning

Referat

Referatuppgiften består i att sammanfatta en vetenskaplig artikel muntligt på 5-10 minuter och skriftligt på 1-2 sidor. Artikeln väljs bland de förslag som finns under litteratur nedan. Det skriftliga referatet skickas som PDF till joakim.nivre@lingfil.uu.se senast den 5 juni.

Schema för muntlig redovisning:

OBS: Vi har inga redovisningar på eftermiddagen den 22/5.

Frågor att beakta i såväl det muntliga som det skriftliga referatet:

  1. Vilket språkteknologiskt problem behandlas i artikeln?
  2. Vilken metod används för att tackla detta problem?
  3. Hur förhåller sig metoden till tidigare arbeten på området?
  4. Hur visar författarna att metoden fungerar?
  5. Vad lärde du dig av att läsa artikeln?
  6. Skulle du rekommendera andra att läsa artikeln/använda metoden?

Litteratur

Gemensam litteratur: Artiklar för referatuppgiften:

Kursvärderingar

Mittkursvärdering

Slutkursvärdering